Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2019-08

Sortimentslista 2019-08 med ATC-kod

  

 

Uppdatering Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg

Efter en lång restsituation kan Svensk Dos nu meddela att Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg åter finns tillgängliga för beställning.
Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det finns därmed möjlighet att förskriva Mianserin 10 mg och 30 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-08-08

 

 

Uppdatering Klomipramin/Anafranil 10 och 25mg

Efter en lång restsituation så kan Svensk Dos nu meddela att Anafranil 10 mg och 25 mg åter finns tillgängliga för beställning. Det finns därmed möjlighet att förskriva Anafranil 10 mg och 25 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-08-08

 

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 augusti 2019

Klicka här för att läsa mer

 

Utträde ur läkemedelsförmånen, Etalpha, kapsel, mjuk 0,25 mikrogram

Läkemedlet Etalpha, kapsel, mjuk 0,25 mikrogram lämnar förmån från 1 augusti 2019. Det sker på företagets begäran. Generika finns kvar inom läkemedelsförmånerna. Svensk Dos dispenserar Etalpha, kapsel, mjuk 0,25 mikrogram i dospåsar och kommer fortsatt att göra det, med hänsyn till patientsäkerhet. Av samma anledning kommer befintliga beställningar av originalförpackning som ej är expedierade, samt framtida beställningar, att expedieras utan förmån. För utbytbart alternativ i dospåsarna med förmån, Alfacalcidol Orifarm, kapsel, mjuk 0,25 mikrogram, behöver förskrivare sätta ut befintligt läkemedel och förskriva ett nytt recept. OBS! Gäller även läkemedel i originalförpackning.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-08-01

 

 

Uppdatering gällande Restsituation Lithionit 15/7

Svensk Dos har idag 15/7 säkrat leverans av en större volym med Lithionit. Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det är därför från idag ej nödvändigt att ändra pågående ordination med Lithionit till ett licensläkemedel.

Svensk Dos kommer inte att genomföra några ordinationsförändringar från licensläkemedel tillbaka till Lithionit. De ordinationer som blivit ändrade till licensläkemedel av förskrivare behöver även ändras tillbaka till Lithionit av förskrivare, om så önskas. Tänk på att dispensen för generella licenser med Litium som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-07-15

 

 

Restsituation av Hiprex tablett 1g avslutad

Efter en nästan 4 månader lång restsituation så kan Svensk Dos nu meddela att Hiprex tablett 1g åter finns tillgänglig för beställning. Därför finns nu möjlighet för förskrivare att, vid behov, sätta in Hiprex tablett i dosrullarna igen.

Hiprex oralt pulver 1g, som Svensk Dos tidigare hänvisade till som ersättningsprodukt, är tyvärr fortfarande restnoterad, och den väntas inte åter förrän tidigast om 1 månad.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-05-24

 

 

Restsituation Mianserin filmdagerad tablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Mianserin Mylan, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av juli 2019. Restsituationen omfattar alla styrkor (10mg, 30mg och 60mg) och förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mianserin filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Mirtazapin som finns tillgänglig i styrkorna 15mg, 30mg och 45mg. Svensk Dos dispenserar även Brintellix, Duloxetine, Edronax och Venlafaxin som alla har en liknande ATC-kod som Mianserin.

När Mianserin filmdragerad tablett finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-05-17

 

 

Restsituation Klomipramin/Anafranil 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Klomipramin/Anafranil tablett 25mg. Enligt tillverkaren, förväntas läkemedlet finnas tillgänglig tidigast i mitten av juni 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och alla utbytbara alternativ, dvs Anafranil 25mg tablett i alla förpackningsstorlekar.

Restsituationen omfattar även Klomipramin/Anafranil i styrkan 10mg i alla förpackningsstorlekar. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Klomipramin/Anafranil 25mg dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Anafranil Retard, depottablett 75mg som är en delbar depottablett. Svensk Dos dispenserar även Amitriptylin filmdragerad tablett i styrkorna 10mg och 25mg.

När Klomipramin/Anafranil talbett 25mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-09

 

 

Uppdatering av information gällande restsituationerna av Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg samt Hiprex 1 g

Efter ny kontakt med läkemedelstillverkaren Pfizer så måste vi tyvärr meddela att leveranssvårigheterna med Dolcontin depottablett fortsätter. Pfizer beräknar nu att restsituationen kommer att fortsätta i ytterligare minst 5 veckor. Detta innebär att Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg inte kommer att finnas tillgänglig förrän tidigast första veckan i juli. Detta gäller samtliga förmånsberättigade förpackningsstorlekar och fortfarande saknas utbytbara alternativ.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin Depottablett 5 mg och 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.


Gällande Hiprex tablett 1 g så har vi fått information från tillverkaren Meda att även denna restsituation kommer att dra ut på tiden. Nytt leveransdatum är sista veckan i april. Tyvärr har nu även Hiprex, oralt pulver i dospåse 1 g blivit restnoterad så förskrivning av denna produkt är inte längre ett rekommenderat ersättningsalternativ.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-08

 

  


Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2019-06 

Sortimentslista 2019-06 med ATC-kod

 

Sortimentslista 2019-05 

Sortimentslista 2019-05 med ATC-kod

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se