Ombud

Om det är någon annan som hämtar dina läkemedel behövs det en fullmakt så att personalen vet att det är ok att lämna ut dina mediciner. Om ni brukar hämta på ett apotek finns det ett centralt fullmaktsregister hos eHälsomyndigheten, så samma fullmakt kan användas överallt. Har du tidigare lämnat fullmakt på ett apotek gäller den alltså även för läkemedel från oss. Läs mer här: 
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/privat/fullmakter/

Om du däremot brukar hämta dina läkemedel hos ett fristående ombud behövs en separat fullmakt. Du kan alltså inte använda den fullmakt som apoteken har. Ladda ner fullmakten här.

Vill du byta utlämningsställe? Kontakta vår kundtjänst så lägger vi in det i systemet. Du kan även prata med din läkare som kan ändra i Pascal, som är deras förskrivningssystem som de lägger in ditt recept i.