Att tänka på för dig som använder dosläkemedel

  • 1. Dina dospåsar levereras i en rulle. Den allra första påsen innehåller dina personuppgifter, namn på din läkare samt information om vilken period dina läkemedel är avsedda för. Här hittar du även kontaktuppgifter till Svensk Dos.

  • 2. Efter den tomma påsen hittar du dina dosförpackade läkemedel i den ordning de är avsedda att tas. Riv försiktigt av den aktuella påsen.

  • 3. Kontrollera att uppgifterna stämmer – tid och datum.

  • 4. Riv upp dospåsen från den perforerade sidan i enlighet med bilden.

  • 5. Svälj dina tabletter med vatten om inget annat anges på påsen.

  • 6. Följ anvisningarna som medföljer de läkemedel som ej kan dosförpackas.