Verksamhet

Om Svensk Dos

Svensk Dos har samlat all dosverksamhet till Apoteket Oden i Fyrislund, Uppsala. Apoteket Oden är en dosfabrik som utöver förpackning av dosläkemedel bedriver distanshandel med läkemedel. Den senare är för att kunna leverera alla läkemedel till de dospatienter som Svensk Dos svarar för. 

Medarbetarna vid Svensk Dos är apotekare och receptarier samt maskinoperatörer.

Svensk Dos är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

Certifikaten finns att ladda ner nedan:

Svensk Dos certifikat ISO 9001:2015

Svensk Dos certifikat ISO 14001:2015

Dosläkemedel

Dosläkemedel innebär att alla mediciner som ska tas vid ett och samma tillfälle, till exempel måndag morgon, läggs tillsammans i en så kallad dospåse. Alla läkemedel går inte att packa i dospåsar, t.ex. de du ska ta vid behov. De läkemedel som inte kan dosförpackas går att beställa via vår Kundtjänst, alternativt beställer vårdpersonalen detta, och dessa samlevereras med dospåsarna.

En leverans dospåsar räcker vanligtvis i en eller två veckor.