[2019-08-08] Uppdatering Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg

Uppdatering Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg

Efter en lång restsituation kan Svensk Dos nu meddela att Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg åter finns tillgängliga för beställning.
Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det finns därmed möjlighet att förskriva Mianserin 10 mg och 30 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-08-08

 


[2019-08-08] Uppdatering Klomipramin/Anafranil 10 och 25mg

Uppdatering Klomipramin/Anafranil 10 och 25mg

Efter en lång restsituation så kan Svensk Dos nu meddela att Anafranil 10 mg och 25 mg åter finns tillgängliga för beställning. Det finns därmed möjlighet att förskriva Anafranil 10 mg och 25 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-08-08

 


[2019-07-15] Uppdatering gällande Restsituation Lithionit

Uppdatering gällande Restsituation Lithionit 15/7

Svensk Dos har idag 15/7 säkrat leverans av en större volym med Lithionit. Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det är därför från idag ej nödvändigt att ändra pågående ordination med Lithionit till ett licensläkemedel.

Svensk Dos kommer inte att genomföra några ordinationsförändringar från licensläkemedel tillbaka till Lithionit. De ordinationer som blivit ändrade till licensläkemedel av förskrivare behöver även ändras tillbaka till Lithionit av förskrivare, om så önskas. Tänk på att dispensen för generella licenser med Litium som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-07-15

 


[2019-06-11] Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Med anledning av begränsade personella resurser under sommaren kommer ändringar på boendenivå, exempelvis registring av nya boenden, ändrade stopptider för befintliga boenden samt uppdelning av befintliga boenden i flera enheter, endast kunna genomföras i akuta undantagsfall.

Från och med vecka 34 är det åter möjligt att utföra dessa ändringar. Då vi inte har möjlighet att bevaka dessa önskemål under sommaren för senare åtgärd ber vi er återkomma till oss med önskemål om ändringar v 34 eller senare.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-06-11