Hantering av dosläkemedel

Ett recept som kommer till Svensk Dos kontrolleras först noggrant av våra farmaceuter. Då säkras att de läkemedel som skrivits ut fungerar tillsammans och att dosen är rimlig. När detta är klart kan förpackningen av dosläkemedel börja.

Noggranna kontroller

Alla dospåsar vi gör fotograferas av en kamera och kontrolleras därefter av ett bildbehandlingsprogram som kan läsa av alla olika tabletter och kapslar och avgöra om det är rätt läkemedel som ligger i påsen. Bilderna sparas i en databas, så att vi enkelt kan gå tillbaka och se vad varje enskild påse innehållit.

När dospåsarna är godkända packas de och levereras tillsammans med eventuella övriga läkemedel som insulin, hostmedicin eller sådana läkemedel som endast används vid behov, till exempel smärtstillande. Leverans av dosläkemedel sker antingen till en hemtjänstlokal, ett utlämningsställe eller direkt till patienter i särskilt boende.

Noggranna förteckningar

Vid den första leveransen från Svensk Dos får patienten en förteckning över sina läkemedel med en beskrivning av hur respektive läkemedel ser ut. Skulle något läkemedel bytas ut, läggas till eller tas bort skrivs förteckningen ut på nytt. Svensk Dos skickar även ut en påminnelse till patienten när giltigheten på ett recept håller på att gå ut så att patienten kan kontakta sin läkare för ett nytt.

En dospåse från Svensk Dos innehåller information om: 

  • Vilka läkemedel påsen innehåller
  • Vem som ska ha dem
  • När respektive läkemedel ska tas (dag och klockslag)
Från recept till patient