Om Svensk Dos

Företaget

Svensk Dos är en av tre aktörer på den svenska marknaden för dosdispensering till öppenvården. Svensk Dos har avtal om maskinell dosdispensering med Region Skåne, Norra Sjukvårdsregionen, Region Stockholm, Region Gotland samt Kriminalvården och levererar dosförpackade läkemedel och originalförpackningar till drygt 90 000 av Sveriges dospatienter. 

Bolaget bildades av fyra apotekare år 2011 och utförde sina första leveranser under våren 2013 när dosmarknaden omreglerades. Svensk Dos är sedan februari 2016 ett helägt dotterbolag till finska Oriola Corporation, noterat på börsen OMX Helsinki. I koncernen ingår även bland annat systerbolagen Kronans Apotek AB och läkemedelsdistributören Oriola AB.

Vårt apotek (Oden) och förpackningsanläggning ligger i Uppsala varifrån vi skickar dagliga leveranser till hela landet. Här jobbar farmaceuter, maskinoperatörer och stödfunktioner för att säkerställa en säker och pålitlig läkemedelsförsörjning.

Ledning

All personal på Svensk Dos nås via mailadress enligt formatet fornamn.efternamn@svenskdos.se

Katarina Gabrielson, VD
André Sjöblom, Commercial Lead
Monica Åhslund, Farmacichef
Katarina Ahlskog, Kvalitetschef
Erik Hedin, Controller
Charlotta Bergwik, Sakkunnig
Baian Nasraldin, Läkemedelsansvarig