Rådgivning och bipacksedlar

Att få sina läkemedel dosdispenserade (förpackade i dospåsar) är ett enkelt och tryggt sätt att hålla ordning på sin medicinering så att du tar rätt dos vid rätt tillfälle. Det står tryckt på dospåsen när du ska ta din dos och vad den innehåller men även om dina läkemedel är dosförpackade är det viktigt att du vet hur och varför du tar dem.

Rådgivning

Tar du ditt läkemedel på fel sätt kan det få en mindre eller ingen verkan alls. Inget läkemedel är heller helt fritt från biverkningar, även om inte alla upplever dem. Genom att ha god kunskap om behandlingen och hur du ska använda dina läkemedel minskar risken för oönskade effekter. Eftersom vi inte träffar dig och kan ge råd över disk behöver du höra av dig om du är osäker på något. Våra farmaceuter finns på plats alla vardagar och hjälper dig gärna.

Bipacksedlar

I en bipacksedel kan du läsa mer om ett läkemedels innehåll, hur du ska ta det, vilka biverkningar som kan uppstå och mycket annat. Av hänsyn till miljön, samt att vi förpackar om dina läkemedel i dospåsar, följer det inte med någon bipacksedel tillsammans med dina dosrullar. Du kan istället ladda ned och skriva ut bipacksedlar här nedanför. När du klickar på läkemedlets namn hamnar du på fass.se där all information finns samlad. Har du inte tillgång till en skrivare kan vår kundtjänst skicka informationen till dig per post.
På fass.se hittar du även miljöinformation för respektive läkemedel (klicka på länkarna nedan), antingen i högermenyn på sidan eller i bipacksedeln.

A

Absenor Depot depottablett 300 mg

Absenor Depot depottablett 500 mg

Absenor enterotablett 100 mg

Absenor enterotablett 300 mg

Absenor enterotablett 500 mg

Aciclovir Sandoz tablett 400 mg

Adalat Oros depottablett 20 mg 

Adalat Oros depottablett 30 mg

Akineton tablett 2 mg

Alendronat Orifarm Veckotablett tablett 70 mg

Alfadil depottablett 4 mg Pfizer AB

Alfuzosin Teva depottablett 10 mg

Alganex tablett 20 mg

Alimemazin APL kapsel hård 20 mg

Allopurinol Sandoz tablett 100 mg

Allopurinol Sandoz tablett 300 mg

Alprazolam Krka depottablett 1 mgAlprazolam Krka depottablett 1 mg

Alprazolam STADA tablett 025 mg

Alvedon filmdragerad tablett 500 mgAlvedon filmdragerad tablett 500 mg

Alvedon tablett med modifierad frisättning 665 mg

Amfetamin 5mg

Amilorid Mylan tablett 5 mg

Amlodipin Sandoz tablett 10 mg

Amlodipin Sandoz Tablett 5 mg

Anafranil Retard depottablett 75 mg

Anastrozole TEVA filmdragerad tablett 1 mg

Androcur tablett 50 mg

Aprovel filmdragerad tablett 75 mg

Aripiprazole Sandoz tablett 10 mg

Aripiprazole Sandoz tablett 15 mg

Aripiprazole Sandoz tablett 5 mg

Artrox filmdragerad tablett 625 mg

Asacol enterotablett 400 mg

Atacand Plus tablett 16 mg/125 mg

Atacand tablett 16 mg 

Atacand tablett 4 mg 

Atacand tablett 8 mg 

Atarax filmdragerad tablett 10 mg

Atarax filmdragerad tablett 25 mg

Atenolol Actavis Filmdragerad tablett 100 mg

Atenolol Mylan tablett 25 mg

Atenolol Mylan tablett 50 mg

Atorbir filmdragerad tablett 20 mg

Atorbir Filmdragerad tablett 40 mg

Atorvastatin Actavis filmdragerad tablett 10 mg

Attentin tablett 5 mg

Aurorix tablett 150 mg

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Lamictal tablett 100 mg

Lamictal tablett 200 mg

Lamictal tablett 25 mg 

Lamictal tablett 50 mg

Lamotrigin Actavis tablett 100 mg

Lamotrigin Actavis tablett 25 mg

Lamotrigin Actavis tablett 50 mg

Lamotrigin Ebb tablett 200 mg

Lasix Retard depotkapsel hård 30 mg

Lasix Retard depotkapsel hård 60 mg 

Lehydan tablett 100 mg

Lehydan tablett 25 mg

Lergigan forte filmdragerad tablett 50 mg

Lergigan mite filmdragerad tablett 5 mg

Lergigan filmdragerad tablett 25 mg

Letrozol Teva filmdragerad tablett 2,5 mg

Levaxin tablett 100 mikrogram

Levaxin tablett 150 mikrogram

Levaxin tablett 25 mikrogram

Levaxin tablett 50 mikrogram

Levaxin tablett 75 mikrogram

Levetiracetam Actavis filmdragerad tablett 250 mg

Levetiracetam Actavis filmdragerad tablett 500 mg 

Levocar depottablett 100 mg/25 mg

Levocar depottablett 200 mg/50 mg

Levomepromazine Orion tablett 100 mg

Liothyronin tablett 20 mikrogram

Lisinopril Actavis tablett 10 mg

Lisinopril Actavis tablett 5 mg

Lisinopril Actavis tablett 5 mg

Lisinopril/Hydroklortiazid STADA tablett 10 mg/12,5 mg

Liskantin 250 mg

Litarex 42 mg

Lithionit depottablett 42 mg  (6 mmol)

Litiumkarbonat 300mg

Logimax depottablett 5 mg/50 mg

Loperamid Mylan kapsel hård 2 mg

Lopid filmdragerad tablett 600 mg

Lopid kapsel hård 300 mg

Loratadin ratiopharm tablett 10 mg

Losartan Actavis filmdragerad tablett 100 mg

Losartan Teva filmdragerad tablett 12,5 mg

Losartan Teva filmdragerad tablett 50 mg

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg

Losec enterotablett 10 mg

Ludiomil filmdragerad tablett 75 mg

LYRICA kapsel hård 100 mg

LYRICA kapsel hård 150 mg 

LYRICA kapsel hård 25 mg

LYRICA kapsel hård 300 mg

LYRICA kapsel hård 50 mg

LYRICA kapsel hård 75 mg

Madopar Depot depotkapsel hård 100 mg/25 mg 2care4 ApS

M
N
O
P
Q
R
S

Sabrilex filmdragerad tablett 500 mg

Salazopyrin EN enterotablett 500 mg 

Salazopyrin tablett 500 mg 

Salures tablett 5 mg

Saroten filmdragerad tablett 10 mg

Saroten filmdragerad tablett 25 mg

Sastravi filmdragerad tablett 100 mg/25 mg/200 mg

Sastravi filmdragerad tablett 125 mg/31,25 mg/200 mg

Sastravi filmdragerad tablett 150 mg/37,5 mg/200 mg

Sastravi filmdragerad tablett 200 mg/50 mg/200 mg

Sastravi filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg/200 mg

Sastravi filmdragerad tablett 75 mg/18,75 mg/200 mg

Seloken tablett 50 mg

SelokenZOC depottablett 100 mg 

SelokenZOC depottablett 25 mg

SelokenZOC depottablett 50 mg

Sensaval filmdragerad tablett 25 mg

Seroquel Depot depottablett 150 mg

Sertralin Hexal filmdragerad tablett 100 mg

Sertralin Hexal filmdragerad tablett 50 mg

Sertrone filmdragerad tablett 25 mg

Simvastatin Sandoz filmdragerad tablett 10 mg

Simvastatin Sandoz filmdragerad tablett 20 mg

Simvastatin Sandoz filmdragerad tablett 40 mg

Sinalfa tablett 2 mg

Sinalfa tablett 5 mg

Sinemet tablett 25 mg/100 mg

Sirdalud 2mg

Sotalol Mylan tablett 40 mg

Sotalol Mylan tablett 80 mg

Sparkal mite tablett 2,5 mg/25 mg

Sparkal tablett 5 mg/50 mg

Spironolakton Pfizer tablett 100 mg

Spironolakton Pfizer tablett 25 mg

Spironolakton Pfizer tablett 50 mg

Stesolid tablett 10 mg

Stesolid tablett 2 mg

Stesolid tablett 5 mg

Stilnoct filmdragerad tablett 10 mg

Stilnoct filmdragerad tablett 5 mg

Strattera kapsel hård 10 mg

Strattera kapsel hård 18 mg

Strattera kapsel hård 25 mg

Strattera kapsel hård 40 mg

Strattera kapsel hård 60 mg

T

Tambocor tablett 100 mg

Tamoxifen Sandoz filmdragerad tablett 20 mg

Targiniq depottablett 10 mg/5 mg

Targiniq depottablett 5 mg/2,5 mg

Tasmar filmdragerad tablett 100 mg

Tavegyl tablett 1 mg

Tegretol Retard depottablett 200 mg 

Tegretol Retard depottablett 400 mg 

Tegretol tablett 100 mg

Tegretol tablett 200 mg

Telfast filmdragerad tablett 180 mg

Temesta tablett 1 mg

Terbinafin Hexal tablett 250 mg

Tetracyklin Meda tablett 250 mg

Tetralysal kapsel hård 300 mg

Thacapzol tablett 5 mg

Theo-Dur depottablett 200 mg

Theo-Dur depottablett 300 mg

Thioridazin 25mg

Toilax enterotablett 5 mg

Tolterodin Sandoz Filmdragerad tablett 1 mg

Tolterodine Sandoz depotkapsel hård 2 mg

Tolterodine Sandoz depotkapsel hård 4 mg

Topimax filmdragerad tablett 100 mg

Topimax filmdragerad tablett 25 mg 

Topimax filmdragerad tablett 50 mg 

Topiramat ratiopharm filmdragerad tablett 100 mg

Topiramat ratiopharm filmdragerad tablett 200 mg

Topiramat ratiopharm filmdragerad tablett 25 mg

Topiramat ratiopharm filmdragerad tablett 50 mg

Torem tablett 10 mg

Torem tablett 5 mg

TOVIAZ depottablett 4 mg

TOVIAZ depottablett 8 mg

Tradil filmdragerad tablett 300 mg

Tradil filmdragerad tablett 400 mg

Tradolan Retard depottablett 100 mg

Tradolan Retard depottablett 150 mg

Tradolan filmdragerad tablett 50 mg

Trandate filmdragerad tablett 100 mg

Trandate filmdragerad tablett 200 mg

Trileptal filmdragerad tablett 150 mg

Trileptal filmdragerad tablett 300 mg

Trimonil retard depottablett 200 mg

TrioBe tablett

Trombyl tablett 160 mg

Trombyl tablett 75 mg

Truxal filmdragerad tablett 25 mg

Truxal filmdragerad tablett 50 mg

U
V
X
Z