[2018-01-10] Restsituation - Furix Retard depotkapsel, 30 mg

Viktig information om restsituation

 

Restsituation för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg Takeda Pharma

Vi vill meddela att det tyvärr har uppstått en restsituation från tillverkaren för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen först i mitten av februari 2018.

Vi dispenserar Furix Retard till våra dospatienter och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden till detta läkemedel. Lasix Retard 30 mg finns tillgängligt och innehåller samma aktiva substans som Furix Retard, Furosemid, i samma mängd och i samma beredningsform. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

Restnoteringen av Furix Retard påverkar dosdispenseringen till ett stort antal patienter. Vi uppmanar alla förskrivare att snarast ändra ordinationen till annat läkemedel alternativt registrera om ordinationen till helförpackning för berörda dospatienter. Vid omregistrering av Furix Retard till helförpackning måste det dock tas i beaktande att läkemedlet kan komma att bli svårt att tillhandahålla hos Dosapoteket samt vid de lokala apoteken.

När läkemedlet åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta ursprunglig ordination.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Bergstedt
Sortimentsansvarig farmaceut

Svensk Dos
2018-01-10