[2018-05-16] Restsituation - Dulcivit Comp

Viktig information om restsituation

 

Restsituation Dulcivit Comp

Det har tyvärr uppkommit en långvarig restsituation för Dulcivit Comp, tablett. Läkemedlet beräknas vara restnoterat i flera månader. Enligt uppgift från tillverkaren beror det på en brist på världsmarknaden av en komponent i tabletten.

Många patienter har Dulcivit Comp i sina dospåsar. För att dessa patienter ska få sina övriga dosförpackade läkemedel, har Svensk Dos gjort om förskrivningen till recept på originalförpackning av Dulcivit Comp.

Originalförpackning av Dulcivit Comp kan eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I annat fall får läkare kontaktas för alternativ behandling.

Svensk Dos

Uppsala 2018-05-16