[2018-01-24] Flyttanmälan via meddelandefunktionen i Pascal från 1:a februari

Flyttanmälan via meddelandefunktionen i Pascal från 1:a februari 2018

När en dospatient flyttar från en kund till en annan vill dosapoteket från och med den 1:a februari 2018 få in flyttanmälan antingen via meddelandefunktionen i Pascal eller via avsedd blankett. Flytt av patient kommer härmed inte längre att kunna meddelas via telefon till kundtjänsten. Förändringen görs för att öka patientsäkerheten och förbättra spårbarheten.