[2017-12-18] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2018

Från och med 2018-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsbelagd medicin att öka från 2200 kr till 2250 kr. Detta sker på grund av lag SFS 2012:927, som indexreglerar högkostnadstaket, baserat på 0,05 gånger prisbasbeloppet, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. Höjningen kommer även att påverka alla steg i den s.k. ”Högkostnadstrappan”.

De patienter/kunder som betalat 2200 kr, dvs. uppnått frikort senast 2017-12-31, behåller sitt frikort fram till deras period tagit slut, varefter de börjar på den ”nya trappan”.


För övriga patienter/kunder kommer deras högkostnadsskydd automatiskt korrigeras så att de hamnar på den ”nya trappan”.

 

Källa: eHälsomyndigehetens PDF "releasenotes höjning av trappan 2.0 korrekt"