[2018-07-09] Uppdatering, Indragning av Valsartan Actavis, samtliga styrkor

Uppdatering gällande Valsartan

Valsartan Krka har fått beviljat brytningstillstånd. Det innebär att läkemedlet kan förvaras utanför sin originalförpackning och därmed läggas i dospåsarna.

Från och med idag 180709 kommer de patienter som tidigare haft Valsartan Actavis i dospåsarna nu att få Valsartan Krka. Dessa två läkemedel är generiskt utbytbara med varandra, dvs. Läkemedelsverket har bedömt att de är likvärdiga.

De patienter som redan fått sitt recept omgjort till originalförpackning har möjlighet att höra av sig till sin förskrivare och få det återinsatt i dospåsarna. Anledningen till att dosapoteket inte gör detta är att vi har expedierat originalförpackning för 3 månaders förbrukning och vill inte riskera dubbelmedicinering.

Svensk Dos

Uppsala 2018-07-09

 

Indragning av Valsartan Actavis, samtliga styrkor

Ett flertal läkemedel innehållande valsartan, däribland Valsartan Actavis, dras in från marknaden. Detta berör patienter som har Valsartan Actavis förskrivet i sina dospåsar. Vissa läkemedel innehållande valsartan berörs dock inte av indragningen, men de är fuktkänsliga, ska förvaras i originalförpackningen och får därmed inte läggas i dospåsarna.

Svensk Dos har därför registrerat om samtliga recept på Valsartan Actavis i dospåsarna, till recept på originalförpackning. Berörda kunder kommer att, tillsammans med dospåsarna, få en originalförpackning av valsartan levererad. Fortsättningsvis går det därefter bra att hämta ut läkemedlet på lokalt apotek alternativt beställa det från dosapoteket.

Svensk Dos

 

Uppsala 2018-07-06


[2018-06-07] Behandlingsrekommendation av folsyra

Viktig information om restsituation

 

Behandlingsrekommendation av folsyra

Flertalet läkemedelstillverkare väljer att avregistrera läkemedel innehållande folsyra 5 mg. Orsaken är förändrade behandlingsrekommendationer av substansen. Underhållsbehandling vid folatbrist är 1 tablett á 1 mg dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående brist.  Vänligen se över aktuella förskrivningar på folsyra 5 mg till dospatienter. Överväg, om möjligt, att förskriva folsyra i styrkan 1 mg istället.

Svensk Dos

2018-06-07

 

 

 


[2018-05-23] Rikslicensen för Alimemazin APL 20 mg återkallas den 31 juli 2018

Rikslicensen för Alimemazin APL 20 mg återkallas den 31 juli 2018

 

Alimemazin APL, kapsel 20 mg, är en lagerberedning som innehar en rikslicens. Det är ett tillstånd, för försäljning av icke godkända apotekstillverkade läkemedel, utfärdat av Läkemedelsverket.

I Sverige finns nu ett godkänt läkemedel innehållande samma aktiva substans; Alimemazin Evolan kapsel 20 mg. På grund av detta har Läkemedelsverket beslutat att återkalla rikslicensen för Alimemazin APL, den 31 juli 2018.

Båda läkemedlen kommer parallellt att finnas i Svensk Dos sortiment under en begränsad tid. Svensk Dos uppmanar till kontakt med förskrivare, för ett byte till det godkända läkemedlet Alimemazin Evolan 20 mg i dospåsarna.

Den 31 juli försvinner Alimemazin APL ur Svensk Dos dispenserbara sortiment, istället finns Alimemazin Evolan kapsel 20 mg att förskriva i dospåsarna.

Svensk Dos

2018-05-23