[2018-01-10] Restsituation - Furix Retard depotkapsel, 30 mg

Viktig information om restsituation

 

Restsituation för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg Takeda Pharma

Vi vill meddela att det tyvärr har uppstått en restsituation från tillverkaren för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen först i mitten av februari 2018.

Vi dispenserar Furix Retard till våra dospatienter och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden till detta läkemedel. Lasix Retard 30 mg finns tillgängligt och innehåller samma aktiva substans som Furix Retard, Furosemid, i samma mängd och i samma beredningsform. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

Restnoteringen av Furix Retard påverkar dosdispenseringen till ett stort antal patienter. Vi uppmanar alla förskrivare att snarast ändra ordinationen till annat läkemedel alternativt registrera om ordinationen till helförpackning för berörda dospatienter. Vid omregistrering av Furix Retard till helförpackning måste det dock tas i beaktande att läkemedlet kan komma att bli svårt att tillhandahålla hos Dosapoteket samt vid de lokala apoteken.

När läkemedlet åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta ursprunglig ordination.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Bergstedt
Sortimentsansvarig farmaceut

Svensk Dos
2018-01-10

 


[2017-12-18] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2018

Från och med 2018-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsbelagd medicin att öka från 2200 kr till 2250 kr. Detta sker på grund av lag SFS 2012:927, som indexreglerar högkostnadstaket, baserat på 0,05 gånger prisbasbeloppet, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. Höjningen kommer även att påverka alla steg i den s.k. ”Högkostnadstrappan”.

De patienter/kunder som betalat 2200 kr, dvs. uppnått frikort senast 2017-12-31, behåller sitt frikort fram till deras period tagit slut, varefter de börjar på den ”nya trappan”.


För övriga patienter/kunder kommer deras högkostnadsskydd automatiskt korrigeras så att de hamnar på den ”nya trappan”.

 

Källa: eHälsomyndigehetens PDF "releasenotes höjning av trappan 2.0 korrekt"