[2018-10-08] Ytterligare styrka av Furix Retard restnoterad

Ytterligare styrka av Furix Retard restnoterad

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Furix Retard, depotkapsel, hård 60 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt i mitten av december 2018.

Furix Retard finns i det dispenserbara sortimentet och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden. Vi uppmanar förskrivare att snarast se över samtliga förskrivningar av Furix Retard 60 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Lasix Retard 60 mg innehåller samma verksamma ämne, i samma mängd och i samma beredningsform, som Furix Retard och finns tillgängligt i det dispenserbara sortimentet. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

När Furix Retard 60 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos

Uppsala 2018-10-08

 


[2018-09-27] Restsituation för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg

Restsituation för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg Takeda Pharma

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg. Uppdatering 2018-10-08, Furix Retard 30 mg beräknas finnas tillgänglig på marknaden i mitten av december 2018.

Furix Retard finns i det dispenserbara sortimentet och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden. Vi uppmanar förskrivare att snarast se över samtliga förskrivningar av Furix Retard 30 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Lasix Retard 30 mg innehåller samma verksamma ämne, i samma mängd och i samma beredningsform, som Furix Retard och finns tillgängligt i det dispenserbara sortimentet. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

När Furix Retard 30 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos

Uppsala 2018-09-27

 

 

 

 

 

 

 


[2018-06-07] Behandlingsrekommendation av folsyra

Viktig information om restsituation

 

Behandlingsrekommendation av folsyra

Flertalet läkemedelstillverkare väljer att avregistrera läkemedel innehållande folsyra 5 mg. Orsaken är förändrade behandlingsrekommendationer av substansen. Underhållsbehandling vid folatbrist är 1 tablett á 1 mg dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående brist.  Vänligen se över aktuella förskrivningar på folsyra 5 mg till dospatienter. Överväg, om möjligt, att förskriva folsyra i styrkan 1 mg istället.

Svensk Dos

2018-06-07